Spejarscouten undersöker på vilken grund vi drar slutsatser om andra människor.

Valikko

Gissningar


Målsättning:

Spejarscouten undersöker på vilken grund vi drar slutsatser om andra människor.

Beskrivning:

Alla väljer slumpmässigt ett par. Patrulledaren frågor om paret sätter socker i te eller kaffe. Båda i paret försöker gissa svaret och berättar för paret vad de gissat. Paret berättas sedan om den gissat rätt. Nu kan de kort berätta vad de baserade sin gissning på. Sedan byter man par. Patrulledaren ställer en annan fråga, till exempel är ditt par morgon- eller kvällspigg. Frågorna ska vara sådana att paret inte kan komma fram till svaret utgående från den andras yttre egenskaper. Paren avslöjar igen sina gissningar och vad de baserade sig på.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Övningen passar bra för en patrull, där patrullmedlemmarna inte känner varandra. Diskutera övningen efteråt. Hur ofta gissade spejarscouterna rätt eller fel? Hur drog de sina slutsatser? Vilka yttre tips ledde till slutsatserna? Ledde tipsen dem rätt eller fel? De här frågorna kan kopplas ihop med hur vi drar slutsatser om människor när vi först möter dem. Om vi drar slutsatser enligt utseende, kön eller ras, hur avlägsna är då fördomarna? Hur föds fördomar? Hurdana fördomar har personer av olika ålder? Har jag själv fördomar? Berätta för ditt par om någon situation då fördomarna påverkade situationen, berätta vad som hände. Diskutera era erfarenheter och tankar. Finns det gemensamma faktorer?

Lägg till tips

Bifoga