Spejarscouten märker att alla har goda egenskaper, även sådana egenskaper som spejarscouten inte själv har. Spejarscoutens jagbild och patrullens gruppanda stärks

Valikko

Goda egenskaper


Målsättning:

Spejarscouten märker att alla har goda egenskaper, även sådana egenskaper som spejarscouten inte själv har. Spejarscoutens jagbild och patrullens gruppanda stärks

Beskrivning:

Patrullen delas först i fyrapersoners grupper. Grupperna ritar varsin fyrkant på ett papper så att det blir mycket plats på sidorna. Gruppens uppgift är att tillsammans hitta på tre positiva egenskaper som de alla har. Egenskaperna skrivs upp mitt på pappret. Det här skedet får ta till exempel 5 minuter. I nästa skeda funderar gruppmedlemmarna i tur och ordning på tre goda egenskaper som en i gruppen har, men inte de andra. Alla kan delta i diskussionen, också den som gruppen diskuterar. Det här skedet får ta 5-10 minuter. Diskussionerna kan gås igenom i patrullen. Grupperna berättar om de gemensamma goda egenskaperna och medlemmarnas goda egenskaper.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Betona alltid då du börjar övningen att det är uppbyggliga, goda egenskaper som ni ska leta efter. Det kan vara svårare att hitta dem än negativa. Positiv feedback hjälper medlemmarna framåt och bygger på gruppandan.

Lägg till tips

Bifoga