Pausen minskar fördomar gentemot musik som inte har europeisk stil. Den väcker nyfikenhet för främmande språk, folkslag och kulturer

Valikko

Kysna blue


Målsättning:

Pausen minskar fördomar gentemot musik som inte har europeisk stil. Den väcker nyfikenhet för främmande språk, folkslag och kulturer

Beskrivning:

1. Välj en lämplig tidpunkt för övningen, till exempel i början av mötet eller efter en paus.

2. Berätta för gruppen att du ska spela musik. Be deltagarna gissa varifrån musiken kommer.

3. Om det är fråga om en sång kan du be deltagarna försöka föreställa sig vad orden kunde handla om.

4. Spela musiken i 3-4 minuter.

5. Deltagarna får sedan diskutera musiken med ett par i några minuter, men utan att avslöja sina egna gissningar. Däremot kan man om man vill anteckna vad man gissat.

6. Spela sedan stycket på nytt. Nu kan deltagarna om de vill avslöja sina gissningar.

7. Berätta de riktiga svaren.

8. Om du har kopierat upp orden kan du nu dela ut dem och spela stycket på nytt. Deltagarna kan läsa orden medan stycket spelar och sjunga med om de vill.

9. Ni kan diskutera litet i slutet av övningen. Blev deltagarna överraskade då de hörde varifrån stycket var, tyckte de om musiken, var det svårt att gissa varifrån den var, varför/ varför inte och så vidare. Om deltagarna säger att musiken var främmande för dem, men de tyckte om den, fråga varför de inte hört sådan musik tidigare. För att sådan musik inte spelas i radio? Varför spelas den inte?

10. Avsluta övningen med ett annat stycke.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats paikka.
Längd 10 min
Ledarens uppgift:

Q Leta efter lämplig musik från någon minoritetskultur

eller från en annan kontinent.

Q Om du hittar en översättning av orden (och de passar för

gruppen) kan du kopiera upp dem åt alla i patrullen.

För att övrningen ska lyckas är det viktigt att välja rätt sorts musik. Oftast är det bättre att först bara spela en sådan del av stycket där det inte ingår ord. Då koncentreras inte övningen genast på det främmande språket. Efter det kan du spela hela stycket med ord. Det valda stycket borde också vara sådant att det skapar bra stämning. Om möjligt borde patrulledaren ha bakgrundsinformation om stycket: musikstil, instrumenten eller hur populär artisten är i sitt hemland. Ofta fungerar den här övningen bäst om musiken inte helt tydligt är främmande. Till exempel klassisk musik och jazz kombineras ofta med Europa och Nord-Amerika trots att människor med annan kulturell bakgrund också spelar det. Musik, dans och alla sorters konst är utmärkta sätt att bekanta sig med främmande kulturer. Det är ändå bra att vara medveten om att de också kan förmedla stereotypier och fördomar.

 

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga