Spejarscoutens medvetande om hur den kulturella bakgrunden påverkar livet och hur inställningarna utvecklas. Pausen väcker diskussion om kommunikation och växelverkan mellan människor från olika kulturer. Spejarscouterna diskuterar möjligheterna för samarbete mellan olika kulturer

Valikko

Möte på en ö


Målsättning:

Spejarscoutens medvetande om hur den kulturella bakgrunden påverkar livet och hur inställningarna utvecklas. Pausen väcker diskussion om kommunikation och växelverkan mellan människor från olika kulturer. Spejarscouterna diskuterar möjligheterna för samarbete mellan olika kulturer

Beskrivning:

Genom historien har olika kulturer tagit till sig och lånat olika saker av varandra. Ofta gynnas alla parter av ett möte. Vi kan bättre uppskatta mångformighet om vi lär oss att se bakom de fördomar som finns mot främmande kulturer och vår egen etnocentricitet. I den här övningen simuleras ett möte mellan två kulturer

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Annan plats åldersgruppsträff
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bakgrundsinformation för spelet: På en ö bor två stammar. Stammen Y bor på kullarna mitt på ön, stammen Z vid kusten. Stammarna lever fredligt sida vid sida och har litet med varandra att göra. Båda stammarna har sin egen kultur och sitt eget språk. Det de ändå har gemensamt är att båda stammarna värdesätter ballonger högt. För Y är ballongernas olika former viktiga av religiösa skäl och därför försöker de samla så mycket ballonger med olika form, färg och storlek som möjligt. Z använder i stället ballonger, i synnerhet runda och röda sådana, medicinskt och samlar alltså röda ballonger. Nyligen har en mystisk och farlig epidemi brett ut sig bland stammen Z. Enligt legenderna finns det bara ett botemedel: en sällsynt ballong som är gömd på ett okänt ställe på ön. Lyckligtvis har byäldsten en hundratals år gammal karta som de tror att visar vägen till den botande ballongen. Tyvärr höll kartan en gång på att förstöras i ett krig och Z har bara halva kartan. Enligt legenden har Y den andra halvan. Målet för stammen Y är att under spelet skydda sina ballonger och Z:s mål är att hitta den medicinska ballongen. Spelarna kommer troligtvis att märka att spelet leder till överraskande situationer.

Lägg till tips

Bifoga