Spejarscouten talar om självbilden och skillnaderna mellan den egna och andras synvinkel.

Valikko

Vapen


Målsättning:

Spejarscouten talar om självbilden och skillnaderna mellan den egna och andras synvinkel.

Beskrivning:

Gör ett vapen om dig själv. Dela vapnet i fem delar. Du kan beskriva dig i text eller bild. Skriv och rita i del 1 en lycklig händelse i ditt liv, i del 2 ditt viktigaste mål just nu, i del 3 en svår sak som du uppnått, i del fyra en färdighet eller egenskap som andra saknar när du är borta och i del 5 ditt motto, som ska vara positivt och beskriva dig. Alternativt kan du fylla i ditt vapen med exempelvis det som är viktigast för dig, det du är rädd för eller det du inte talar om med någon. Vapnen diskuteras i små grupper. Vapnet kan också göras så att det delas in i sex delar. Var och en funderar på tre saker som han skulle beskriva sig själv med, vilka drag eller egenskaper som beskriver honom bäst. Efter det här får paret på andra halvan av vapnet rita tre saker eller egenskaper som han tycker att beskriver paret. Diskutera likheter och skillnader.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats paikka.
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga