Övningen visar på spejarscouternas styrkor och för fram att alla har olika sidor. Övningen hjälper spejarscouterna att se att alla har olika styrkor och alla är någon gång den som de vänder sig till

Valikko

Vem är vaniljsoftis-glass?


Målsättning:

Övningen visar på spejarscouternas styrkor och för fram att alla har olika sidor. Övningen hjälper spejarscouterna att se att alla har olika styrkor och alla är någon gång den som de vänder sig till

Beskrivning:

Patrulledaren ställer olika frågor. Deltagarna går till den person som han tycker att svaren passar på och tar i personens axel. Efter varje fråga kan patrulledaren fråga någon av spejarscouterna varför han valde just den personen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Ledarens uppgift: Vid behov kan patrulledaren hitta på fler frågor och bearbeta dem så att de passar gruppen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vem i patrullen har du känt längst? Med vem skulle du starta en korvkiosk?Med vem skulle du starta en mopedbutik?Om du skulle behöva hjälp med dina matematikläxor, vem skulle du be om hjälp?Vem kan ge de bästa modetipsen?Om du skulle vilka lära dig spela ett nytt dataspel, vem skulle du be om hjälp?Vem skulle du göra till din manager?Om du skulle vilja köpa en ny cd, men du inte skulle kunna välja vilken, vem skulle du be om tips?Välj en person som också kan vara tyst.Vem tycker du att är vaniljmjukglass?Övningen kan diskuteras efteråt. Hur kändes det att bli vald och hur kändes det att välja?Se till att alla tas i beaktande och blir valda någon gång. Övningen kräver att man kan läsa gruppen och är därför en krävande övning att leda.

Lägg till tips

Bifoga