Spejarscouten övar växelverkan

Valikko

Cirklar innanför varandra


Målsättning:

Spejarscouten övar växelverkan

Beskrivning:

Dela in er parvis i en inre och en yttre ring. Patrulledaren ger paren ett ämne som ska diskuteras till exempel i en minut. När minuten gått ger patrulledaren ett tecken och den yttre ringen rör sig en person åt höger. Patrulledaren ger ett nytt diskussionsämne. Fortsätt så tills alla i den yttre ringen talat med alla i den inre.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats paikka.
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Diskussionsämnena ska vara sådana som intresserar ungdomar, väcker tankar och är aktuella.

Lägg till tips

Bifoga