Spejarscouten gör iakttagelser om sig själv och sin nuvarande förmåga att lyssna. Spejarscouten funderar på hur man kan ta andra i beaktande vid en diskussion

Valikko

Hur står det till?


Målsättning:

Spejarscouten gör iakttagelser om sig själv och sin nuvarande förmåga att lyssna. Spejarscouten funderar på hur man kan ta andra i beaktande vid en diskussion

Beskrivning:

Patrullmedlemmarna delas in i par. Tur vis är den ena talare och den andra lyssnare. Talaren får fundera i några minuter på något som är viktigt för honom som han vill berätta om. Patrulledaren ger tecken när man får börja prata. Bara talaren får säga något, lyssnaren koncentrerar sig på att ljudlöst lyssna. När talaren talat i 1-2 minuter ger patrulledaren ett tecken och talaren tystnar. Berättelsen kan alltså också bli på hälft. När talaren tystnat ombeds lyssnarna att upprepa de två sista meningar som talaren sagt. Det här ska vara en överraskning för lyssnarna! Sedan byts rollerna. Eftersom lyssnaren nu vet vad som ska hända ombeds han upprepa de tre sista meningarna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Diskutera sedan: Kom ni ihåg meningarna? Var det lättare andra gången? Varför? Vad gjorde ni för att göra det lättare att lyssna? Hjälpte miner, gester eller ord mest? Vad hindrade lyssnandet? Behandla sedan hindrande och främjande av lyssnande. Okoncentration, att tänka snabbare än den andra talar, fördomar i förhållande till ämnet, vokabulären eller talare med mera hindrar lyssnande. Koncentration, att man hänger sig åt lyssnandet, planering av lyssnandet, det vill säga att rikta sig in på vad som sägs, att ta talaren i beaktande, det vill säga att uppmärksamma hur han talar underlättar lyssnandet.

Lägg till tips

Bifoga