Spejarscouten övar möten med andra och stärker sin förmåga att fatta beslut

Valikko

Ja - Nej


Målsättning:

Spejarscouten övar möten med andra och stärker sin förmåga att fatta beslut

Beskrivning:

I bakgrunden spelar lugn instrumentalmusik på låg volym. Deltagarna går sakta omkring. Ingen får springa eller trängas och man
får inte röra vid varandra. En deltagare kan stanna framför vem som
helst och säger ”Ja” eller ”nej”. Deltagarna ser varandra i ögonen och
debatterar med ”ja” och ”nej” (Om den ena börjat med ”ja” så svarar den
andra ”nej” o s v) Inga andra ord används. Debatten fortsätter tills den
ena ger upp eller tröttnar. Då fortsätter deltagarna att gå omkring
tills de stannar för att debattera med någon annan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 30 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Reservera utrymme så att deltagarna kan röra sig fritt. Efter övningen diskuteras hur det kändes när motparten gav upp. Var du själv tvungen att ge upp? Var det lätt att upprätta ögonkontakt?

Lägg till tips

Bifoga