Spejarscouten vet att människor har olika åsikt och att man i Finland fritt får uttrycka sin åsikt offentligt.

Valikko

Jag är av annan åsikt 1


Målsättning:

Spejarscouten vet att människor har olika åsikt och att man i Finland fritt får uttrycka sin åsikt offentligt.

Beskrivning:
Gör en affsch eller banderoller om olika ämnen, exempelvis med några av följande slogans: Frihet åt grisarna! Också en hund förtjänar ett hem! Jag är emot stuprörsjeans! Ned med engångskärlen! Leverlåda är hemskt! Ni kan skriva en artikel till kårtidningen om era åsikter. Ni kan också ordna en liten demonstration. Någon gång senare när ni kanske ändrat er kan ni skratta åt det hela.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga