Spejarscouten reflekterar över kausalitet.

Valikko

Orsak och verkan


Målsättning:

Spejarscouten reflekterar över kausalitet.

Beskrivning:

Spejarscouten koncentrerar sig på att lyssna. Samtidigt börjar spejarscouten funderar på hur orsak och verkan hänger ihop. Patrulledaren börjar en kedjeberättelse med en mening, till exempel: ”Min klasskamrat var idag borta från skolan för att…” Nästa person fortsätter berättelsen med att berätta orsaken, till exempel ”Min klasskamrat var idag borta från skolan för att han inte läst till provet.” Följande deltagare fortsätter med att berätta varför klasskamraten inte läst till provet och slutar sin sats med ”för att”. Berättelsen går via alla deltagare. Deltagarna fortsätter alltid där den föregående slutade och berättar då varför det gick som det gick. Berättelsen kan gå flera varv. Till slut går berättelsen tillbaka till patrulledaren som avslutar den. Övningen kan börjas och avslutas med vilken mening som helst.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Diskutera efteråt: Bildade kedjeberättelsen en berättelse med en handling? Vad påverkade berättelsens gång? Bildades det brytningspunkter där handlingen helt förändrades? Om ni vill analysera övningen djupare kan ni fundera på hurdana meningar som gav de bästa förklaringarna. Hittade ni bara snabbt på förklaringar eller försökte någon verkligen sätta sig in i berättelsen?

Lägg till tips

Bifoga