Spejarscouten använder sin fantasi och sin kropp som hjälp för ordlös kommunikation.

Valikko

Spansk affär


Målsättning:

Spejarscouten använder sin fantasi och sin kropp som hjälp för ordlös kommunikation.

Beskrivning:

En av deltagarna ställer sig bakom disken i den spanska affären. Andra frivilliga är turister och köar för att få köpa saker. Den spanska försäljaren förstår inte ditt språk så turisterna försöker med gester, miner och rörelser visa vad de vill köpa. Om försäljaren inte förstår någon form av kroppsspråk måste försäljaren ställa sig sista i kön och blir kund medan den som står först i kön blir försäljare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats paikka.
Längd 10 min
Ledarens uppgift: Patrulledaren skriver i förväg saker som ska köpas eller meningar på lappar.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Efteråt kan de som inte deltog i övningen berätta om sina iakttagelser. I hurdana situationer förstod försäljaren lättare kunden? Vad gjorde kunden då? Variation: Försök förklara något annat för en som inte talar samma språk, exempelvis ”Idag är det min födelsedag och jag fyller 15 år.”

Lägg till tips

Bifoga