Spejarscouten övar växelverkan utan ord, att lyssna och få tala utan att ha desto mer att säga

Valikko

Utan vettiga ord


Målsättning:

Spejarscouten övar växelverkan utan ord, att lyssna och få tala utan att ha desto mer att säga

Beskrivning:

Gör olika övningar med ljud.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd åldersgruppsträff
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lära ut ljud: Deltagarna sitter i en ring. Patrulledaren börjar med att göra ett ljud. Han upprepar det några gånger tills personen bredvid härmar det. Den som börjar och den som fortsätter gör ljudet så länge att den senare säkert lärt sig det. Därefter upprepar den som lärt sig ljudet det några gånger och byter sedan till ett eget ljud som han lär ut åt nästa person.

Diskussion med ljud: Lägg er på rygg på golvet eller marken i en stjärnformation så att deltagarnas huvuden är i mitten nära varandra. Börja diskutera med olika ljud. Ni kan gräla, snarvla eller skrika. Det viktiga är diskussionen och att riktiga ord inte används.

Lägg till tips

Bifoga