Spejarscoutpatrullen intresserar sig för övriga individer i det lokala samhället.

Valikko

Vi bekantar oss med en välgörenhetsorganisation på hemorten


Målsättning:

Spejarscoutpatrullen intresserar sig för övriga individer i det lokala samhället.

Beskrivning:

Patrullen besöker i mån av möjlighet en välgörenhetsorganisation på hemorten.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Besök

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen besöker i mån av möjlighet en välgörenhetsorganisation på hemorten. Till välgörenhetsorganisationer räknas exempelvis hittedjurshem, Frälsningsarmén eller en brödkö. Patrullen reflekterar över på vilka olika sätt man kan göra välgörande verksamhet och diskuterar tankar som besöket väckt.

Lägg till tips

Bifoga