Spejarscoutpatrullen intresserar sig för de övriga individerna i det lokala samhället.

Valikko

Vi besöker ett räddningsverk eller en polisstation


Målsättning:

Spejarscoutpatrullen intresserar sig för de övriga individerna i det lokala samhället.

Beskrivning:

Patrullen besöker ett räddningsverk eller en polisstation.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats åldersgruppsträff Annan plats
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Besök

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Efter besöket reflekterar patrullen över hur personerna de träffat verkar i den lokala omgivningen, vad de gör samt när de behövs.

Lägg till tips

Bifoga