Spejarscoutpatrullen intresserar sig för de övriga individerna i det lokala samhället.

Valikko

Vi besöker ett servicehem, en långvårdsavdelning eller motsvarande


Målsättning:

Spejarscoutpatrullen intresserar sig för de övriga individerna i det lokala samhället.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med seniorer på hemorten och besöker gamlingar på till exempel ett servicehem eller en avdelning. Efter besöket diskuterar patrullen tankar som utfärden väckt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats åldersgruppsträff Annan plats
Längd kokous
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Besök

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

På servicehemmet kan man läsa för åldringarna, tala, promenera och steka plättar med dem, sjunga för dem eller utföra vad som helst för andra tjänster. Skötarna på hemmet har med stor sannolikhet idéer på hur patrullen kan vara till glädje.

Lägg till tips

Bifoga