Spejarscouten lär sig acceptera olikheter.

Valikko

Vi bekantar oss med minst en metod som underlättar kommunikation


Målsättning:

Spejarscouten lär sig acceptera olikheter.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med hur det är att leva utan att kunna kommunicera fullständigt. Patrullen bekantar sig till exempel med bliss-symbolerna, föremålskommunikation, piktogram, teckenspråk eller punktskrift.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Annan plats
Längd kokous
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Handikapp

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Teckenspråkig presentation av scouting: https://www.youtube.com/watch?v=8seZ_nPU4FM Scoutidealen på teckenspråk: https://www.youtube.com/watch?v=s9pPQV0Bvmo

Patrullen deltar tillsammans med handikappscouter på deras patrullmöte, utfärd eller läger.

Ifall det inte finns verksamhet för handikappscouter i närheten, kan patrullen även samarbeta med en specialskola eller -klass.

Lägg till tips

Bifoga