Spejarscouten lär sig acceptera olikheter.

Valikko

Vi planerar och förverkligar program för en handikapp-patrull


Målsättning:

Spejarscouten lär sig acceptera olikheter.

Beskrivning:

Patrullen planerar tillsammans med lotsen eller med stöd av handikappscoutledaren ett program för en handikapp-patrull. Det är viktigt att beakta handikappscouternas möjligheter att höra, se samt röra sig.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus Annan plats
Längd päivä
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Handikapp

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ifall det inte finns verksamhet för handikappscouter i närheten, kan patrullen även samarbeta med en specialskola eller -klass.

Lägg till tips

Bifoga