Spejarscouten förstår värdet av att göra saker tillsammans med andra och är intresserad av övriga individer i samhället.

Valikko

Vi deltar i en insamling


Målsättning:

Spejarscouten förstår värdet av att göra saker tillsammans med andra och är intresserad av övriga individer i samhället.

Beskrivning:

Patrullen deltar som frivillig i en insamling, till exempel Törstdags- eller Hungerdagsinsamlingen. Patrullen diskuterar ämnet både före och efter själva insamlingen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kassaskrinet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Det är skäl att diskutera ämnet innan insamlingen. Varför samlar man in pengar? Vems insamling vill patrullen delta i? Hurudana insamlingar arrangerar kyrkan? Vart går pengarna, och varför samlar kyrkan in dem över huvudtaget? Vad kan man själv göra ifall man inte har möjlighet att delta i en insamling eller genom att skänka pengar?

Lägg till tips

Bifoga