Spejarscouten upptäcker, att det finns scoutverksamhet även utanför den egna kåren, och bibehåller sitt intresse för scouting som hobby genom att träffa nya scoutvänner.

Valikko

Jag deltar i ett evenemang ordnat av FiSSc


Målsättning:

Spejarscouten upptäcker, att det finns scoutverksamhet även utanför den egna kåren, och bibehåller sitt intresse för scouting som hobby genom att träffa nya scoutvänner.

Beskrivning:

Spejarscouten deltar i ett FiSSc-evenemang, exempelvis Spejardagar, förbundsläger eller en fyr arrangerad av FiSSc och försöker lära känna en ny scoutvän. Under evenemanget ber spejarscouten om minst en ny väns kontaktuppgifter. Efter evenemanget kommer patrullmedlemmarna ihåg sina nya bekantskaper med ett fotografi, ett postkort eller e-post.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff Annan plats
Längd päivä
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen informerar om möjliga evenemang.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Nya scoutvänner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga