Spejarscouten upptäcker, att det finns scoutverksamhet även utanför den egna kåren, och bibehåller sitt intresse för scouting som hobby genom att träffa nya scoutvänner.

Valikko

Jag deltar i ett landsomfattande evenemang


Målsättning:

Spejarscouten upptäcker, att det finns scoutverksamhet även utanför den egna kåren, och bibehåller sitt intresse för scouting som hobby genom att träffa nya scoutvänner.

Beskrivning:

Spejarscouten deltar i ett landsomfattande evenemang, till exempel en finnjamboree, en storfest, ett internationellt läger eller ett annat lands scoutläger och försöker lära känna en ny scoutvän. Under evenemanget ber varje patrullmedlem om minst en ny väns kontaktuppgifter. Efter evenemanget kommer patrullmedlemmarna ihåg sina nya bekantskaper med ett fotografi, ett postkort eller e-post.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Läger
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen informerar om möjliga evenemang och hjälper till med praktiska evenemang.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Nya scoutvänner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga