Spejarscouten upptäcker, att det finns scoutverksamhet även utanför den egna kåren, och bibehåller sitt intresse för scouting som hobby genom att träffa nya scoutvänner.

Valikko

Jag deltar i ett spejarscoutevenemang utanför den egna kåren


Målsättning:

Spejarscouten upptäcker, att det finns scoutverksamhet även utanför den egna kåren, och bibehåller sitt intresse för scouting som hobby genom att träffa nya scoutvänner.

Beskrivning:

Patrullen träffar en spejarscoutpatrull som den inte känner från tidigare, till exempel under en gemensam åldersgruppsträff, en spelkväll eller en utfärd. Efter evenemanget kommer patrullen ihåg sin nya bekantskap med ett fotografi, ett postkort eller e-post.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Annan plats Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen informerar om möjliga evenemang och kan även delta i arrangerandet av evenemanget.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Nya scoutvänner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga