Spejarscouten upptäcker, att det finns scoutverksamhet även utanför den egna kåren, och bibehåller sitt intresse för scouting som hobby genom att träffa nya scoutvänner.

Valikko

Jag deltar i kårens eller kårens och grannkårens gemensamma evenemang


Målsättning:

Spejarscouten upptäcker, att det finns scoutverksamhet även utanför den egna kåren, och bibehåller sitt intresse för scouting som hobby genom att träffa nya scoutvänner.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen bekantar sig med andra spejarscouter genom att delta på ett kårevenemang eller ett evenemang arrangerat i samarbete med flera kårer, exempelvis, en åldersgruppsträff eller -utfärd. Under evenemanget arbetar spejarscouterna medvetet även med spejarscouter utanför den egna patrullen

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff Annan plats
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen kan delta i planeringen av evenemanget.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Nya scoutvänner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga