Spejarscouten arbetar för allas bästa och känner ansvar för kårens gemensamma angelägenheter.

Valikko

Vi deltar i ett servicejippo inom scoutingen


Målsättning:

Spejarscouten arbetar för allas bästa och känner ansvar för kårens gemensamma angelägenheter.

Beskrivning:

Patrullen deltar i ett givet servicejippo.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Annan plats Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen ger patrullen ett serviceuppdrag eller några alternativa förslag, att förverkliga inom kåren.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi hjälper vår kår

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen kan till exempel delta i ett kårtalko, göra gårdsarbete runt kårlokalen, bidra till kårens torgförsäljning eller utföra någon annan uppgift som möter kårens behov. Efter servicejippot diskuterar patrullen utförandet och den då rådande atmosfären. Hurudan feedback fick patrullen? Hur kändes uppgiften för de enskilda patrullmedlemmarna?

Lägg till tips

Bifoga