Spejarscouten arbetar för allas bästa och känner ansvar för kårens gemensamma angelägenheter.

Valikko

Vi gör en god gärning i kåren


Målsättning:

Spejarscouten arbetar för allas bästa och känner ansvar för kårens gemensamma angelägenheter.

Beskrivning:

Patrullen planerar och genomför ett servicejippo i kåren.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Annan plats Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift:

Lotsen hjälper patrullen att identifiera möjliga serviceuppdrag.

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi hjälper vår kår

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga