Spejarscouten hjälper och tjänar andra. Spejarscouten är intresserad av sina medmänniskor i det lokala samhället.

Valikko

Vi förverkligar ett servicejippo


Målsättning:

Spejarscouten hjälper och tjänar andra. Spejarscouten är intresserad av sina medmänniskor i det lokala samhället.

Beskrivning:

Patrullen förverkligar ett givet serviceuppdrag som riktar sig bortom scoutgemenskapen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff Annan plats
Längd osa kokousta
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen ger patrullen ett passande uppdrag eller några alternativa tillvägagångssätt. Spejarscouterna kan till exempel parvis skotta snö åt kårlokalens husbolag eller hos grannen eller besöka åldringar och läsa tidningen för dem.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi hjälper varandra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Efter servicejippot diskuterar patrullen utförandet och den då rådande atmosfären. Hurudan feedback fick patrullen? Hur kändes uppgiften för de enskilda patrullmedlemmarna? Hurudana uppgifter kan patrullen i framtiden utföra för att befrämja kårens verksamhet?

Lägg till tips

Bifoga