Spejarscouten hjälper och tjänar andra. Spejarscouten är intresserad av sina medmänniskor i det lokala samhället.

Valikko

Vi planerar och förverkligar ett servicejippo


Målsättning:

Spejarscouten hjälper och tjänar andra. Spejarscouten är intresserad av sina medmänniskor i det lokala samhället.

Beskrivning:

Patrullen väljer ett passande mål utanför scoutgemenskapen samt planerar och genomför där ett servicejippo.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff Annan plats
Längd kokous
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen stöder identifierandet av ett passande uppdrag.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi hjälper varandra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen kan till exempel planera och genomföra ett besök till ett åldringshem, städning av dikesrenar eller vad för helst annat projekt som patrullmedlemmarna upplever som intressant och aktuellt.

Lägg till tips

Bifoga