Spejarscouten bekantar sig med andra länders scouting genom elektroniska kanaler.

Valikko

Elektronisk orientering


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med andra länders scouting genom elektroniska kanaler.

Beskrivning:

Patrullen söker upp en person på internet som kan svara på en given fråga.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att handleda och gå igenom spelregler samt fästa uppmärksamhet vid internetsäkerhet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

@fissc.fi

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Världen är full av frågor och till all tur finns det även svar på flesta! Vilken fråga som helst kan lösas - man måste bara hitta någon som kan svaret. För att hitta kontakter på nätet kan kräva att även uppgifterna på föregående nivåer utförs. Patrulledaren ställer en fråga, och spejarscouten har en vecka på sig att finna ett svar på internet. Varje spejarscout kan få samma fråga, eller så kan man dela ut några olika. Under följande patrullmöte går man sedan igenom hur spejarscouten upprättade sin kontakt samt vad för svar han fick på sin fråga. Svaren kan till exempel limmas in i patrullens loggbok. Den som presenterar det bästa svaret kan även få ett pris. http://www.scoutlink.net/

Lägg till tips

Bifoga