Spejarscouten bekantar sig med andra länders scouting genom elektroniska kanaler.

Valikko

Jag deltar i ett JOTA- eller JOTI-evenemang


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med andra länders scouting genom elektroniska kanaler.

Beskrivning:

Patrullen deltar i ett JOTA- eller JOTI-evenemang.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Annan plats
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att handleda och gå igenom spelregler samt fästa uppmärksamhet vid internetsäkerhet. Radioutrustning får användas endast under uppsikt av en radioamatör.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

@fissc.fi

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jamboree On The Air (JOTA) är ett sedan år 1958 arrangerat evenemang, under vilket scouter runt hela världen tar kontakt med varandra genom amatörradioutrustning. Jamboree On The Internet (JOTI) är ett evenemang, under vilket världens scouter samlas vid sina datorer för att diskutera med varandra. WOSM:s officiella JOTI-diskussionsforum är IRC-nätet på ScoutLink. JOTA och JOTI ordnas årligen det tredje veckoslutet i september.

Lägg till tips

Bifoga