Spejarscouten bekantar sig med andra länders scouting genom elektroniska kanaler.

Valikko

Patrullen tar kontakt med utländska scouter per e-post eller på ett webbforum


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med andra länders scouting genom elektroniska kanaler.

Beskrivning:

Patrullen tar gemensamt kontakt med en utländsk scout.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats
Längd 10 min
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att handleda och gå igenom spelregler samt fästa uppmärksamhet vid internetsäkerhet. För en ung spejarscout kan tröskeln att ensam föra e-postdiskussion på engelska vara hög. Därför är nivå 1 bra att utföra gemensamt med hela patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

@fissc.fi

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Internetgrupper och -samfund har mycket scoutmedlemmar. Det finns även flera diskussionsforum med scouttema, där man kan finna en diskussionspartner. Planera i förväg vad ni vill berätta om er egen kultur. Öva scoutvokabulär till exempel genom att tillverka ett memory-spel med svensk- och engelskspråkiga scouttermer och spela det. Därefter kan ni exempelvis skriva ett brev på svenska och översätta det till engelska, vid behov med hjälp av lotsen. Leta tillsammans fram en utländsk e-postadress. Användbara hemsidor: http://www.scoutlink.net, http://www.scoutface.com/.

Lägg till tips

Bifoga