Spejarscouten möter en representant för en främmande kultur och bekantar sig med den främmande kulturen.

Valikko

Vi bekantar oss med en främmande kultur genom att intervjua någon som representerar kulturen


Målsättning:

Spejarscouten möter en representant för en främmande kultur och bekantar sig med den främmande kulturen.

Beskrivning:
Patrullen bjuder in en representant för en annan kultur till sitt patrullmöte för att berätta om den egna kulturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 2
Ledarens uppgift:
Lotsen kan hjälpa till med att kontakta lämpliga personer. Det lönar sig att bjuda in en sådan person, som ungdomarna i patrullen själva har lätt att relatera till.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Främmande kulturer

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Den inbjudna gästen kan vara utbytesstuderande, inflyttad i Finland från ett annat land eller en finländare som bott utomlands en längre tid. Be gästen berätta om sin egen kultur. Förbered er inför intervjun genom att komma på lämpliga frågor och diskussionsämnen. Ni kan även bekanta er med exempelvis samisk, sverigefinländsk, romsk eller finskjudisk kultur. Exempel på frågor: Hurudana fester, med tillhörande traditioner, firas inom den presenterade kulturen? Hurudan är matkulturen? Hurudana sätt och traditioner hör till vid måltiderna, vilka typiska råvaror används? Är någon råvara förbjuden, och i så fall varför? Hurudan ställning har barn och unga inom kulturen? Än kvinnor? Vad inom den finländska kulturen finner gästen konstigt? Vad för inslag från sin egen kultur skulle han/hon vilja införa i den finländska kulturen?

Lägg till tips

Bifoga