Spejarscouten lär sig möta inslag från främmande kulturer på ett medvetet sätt.

Valikko

Vi bekantar oss med en främmande kulturs mattraditioner


Målsättning:

Spejarscouten lär sig möta inslag från främmande kulturer på ett medvetet sätt.

Beskrivning:

Patrullen planerar och tillreder mat från en främmande kultur på ett patrullmöte eller under en utfärd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus Annan plats
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Främmande kulturer

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Till exempel couscous är en enkel, lättillredd och mångsidig råvara, som man kan använda som grund för en hel måltid eller flera.

Lägg till tips

Bifoga