Patrullen utreder de centrala inslagen i en främmande kultur och bekantar sig med kulturen på olika sätt.

Valikko

Vi ordnar en patrullkväll där man lever sig in i en annan kultur


Målsättning:

Patrullen utreder de centrala inslagen i en främmande kultur och bekantar sig med kulturen på olika sätt.

Beskrivning:

Patrullen väljer en intressant kultur och bekantar sig med den under ett patrullmöte.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper patrullen med både planering samt genomförande.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Främmande kulturer

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Planera kvällens program under det föregående patrullmötet och dela ut förberedande uppgifter. Spejarscouterna kan till exempel få som uppgift att förbereda en frågesport, att presentera ett speciellt ämne inför den övriga patrullen, att leta fram en för kulturen typisk lek, att laga till temat passande mat eller, ifall maten tillreds gemensamt, att leta upp recept och sköta matvaruinköpen i butiken, att låna ut musik på biblioteket, att leta reda på bilder, att lära ut en sång eller dans. Ni kan även bekanta er med exempelvis samisk, sverigefinländsk, romsk eller finskjudisk kultur.

Lägg till tips

Bifoga