Spejarscouten känner i stora drag till världsförbundens verksamhet.

Valikko

Internationell scouting


Målsättning:

Spejarscouten känner i stora drag till världsförbundens verksamhet.

Beskrivning:

Patrullen utreder orsakerna till WOSM:s och WAGGGS:s existens

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen åldersgruppsträff Annan plats
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutvärlden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Hurudana utvecklingssamarbetsprojekt driver världsförbunden driver? Vilka är de sex länder är vilka det enligt WOSM inte bedrivs scoutverksamhet

Lägg till tips

Bifoga