Spejarscouten känner till de viktigaste inslagen i den finska scoutrörelsens, hemortens samt den egna kårens historia.

Valikko

Scouting i Finland


Målsättning:

Spejarscouten känner till de viktigaste inslagen i den finska scoutrörelsens, hemortens samt den egna kårens historia.

Beskrivning:

Patrullen tar reda på hur scoutrörelsen etablerade sig i Finland samt hurudana svårigheter den mötte i början. Patrullen utreder hur scoutverksamheten startade på den egna hemorten och bekantar sig med sin scoutkårs historia.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen åldersgruppsträff Annan plats
Längd kokous
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutvärlden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Kårchefen, eller tidigare kårchefer, vet antagligen mest om scoutverksamheten på hemorten. Kåren har kanske även en egen historik. Det lokala biblioteket upprätthåller möjlitvis ett arkiv över lokaltidningarna, i vilket man kan hitta artiklar och bilder om lokal scouting samt gamla möteskallelser.

Lägg till tips

Bifoga