Spejarscouten känner till de viktigaste scoutpersonligheterna.

Valikko

Scoutingens stora personligheter


Målsättning:

Spejarscouten känner till de viktigaste scoutpersonligheterna.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig ordentligt med i alla fall en av följande personer och utreder hans/hennes inverkan på scoutrörelsens utveckling: Robert Baden-Powell, Anni Collan, Verneri Louhivuori, Alfons Åkerman, Kurt Stenius, C. G. E. Mannerheim, Helvi Sipilä, Kim, Agnes Baden-Powell, Olave Baden-Powell. Det är skäl att kunna känna igen alla på namnet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats åldersgruppsträff Kårlokalen Annan plats
Längd 10 min
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutvärlden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga