Spejarscouten känner till de väsentligaste inslagen i scoutingens historia.

Valikko

Vi bekantar oss med scouthistoria


Målsättning:

Spejarscouten känner till de väsentligaste inslagen i scoutingens historia.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med historien om scoutingens födelse, historier så som legenden om St. Göran, historien om B-P samt om Brownsea Island.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen åldersgruppsträff Annan plats
Längd osa kokousta
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutvärlden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kan genomföras till exempel som en spårning ute i naturen, under vilken de olika historiska situationerna utforskas med hjälp av skådespel eller lekar.

Lägg till tips

Bifoga