Spejarscouten lär sig en ny färdighet, till exempel att stryka eller övar sig i en redan bekant färdighet. Spejarscouten lägger märke till sådant hushållsarbete hemma och i kårlokalen som är viktigt för den gemensamma trivseln och tänker efter vem som oftast sköter det arbetet.

Valikko

Vi gör hushållsarbete


Målsättning:

Spejarscouten lär sig en ny färdighet, till exempel att stryka eller övar sig i en redan bekant färdighet. Spejarscouten lägger märke till sådant hushållsarbete hemma och i kårlokalen som är viktigt för den gemensamma trivseln och tänker efter vem som oftast sköter det arbetet.

Beskrivning:

Patrullen lär sig om och utför även själva sällsyntare hushållsarbete i kårlokalen, till exempel bakar, storstädar eller målar. Alternativt kan man fundera på vilka hushållsarbeten som behöver utföras i hemmet. Uppgifterna delas upp bland patrullmedlemmarna så att alla får ett hushållsarbete som de under två veckor ska sköta om hemma så ofta som möjligt. Den aktivaste patrullmedlemmen får ett pris.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Annan plats Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Beroende på situationen kan lotsen i förväg komma överens med de övriga ledarna om att spejarscoutpatrullen tar hand om ett visst hushållsarbete i kårlokalen eller vid utfärdsstugan.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hemmet i ordning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Välj i god tid ut ett passande städnings-, baknings- eller snickeriprojekt och se till att ni har tillgång till allt nödvändigt material. Ifall spejarscouterna utför arbetet hemma lönar det sig att gemensamt göra upp en lista över det arbete som ska utföras. Uppmuntra patrullmedlemmarna att välja och lära sig sådant hushållsarbete som de inte tidigare utfört. Försök få flickorna att pröva på traditionellt ”manliga” arbeten och tvärtom.

Lägg till tips

Bifoga