Spejarscouten vet till vem han kan vända sig om det inom scoutingen uppstår problem eller oklarheter.

Valikko

Vi tar reda på vem vi kan få hjälp av i scoutingen


Målsättning:

Spejarscouten vet till vem han kan vända sig om det inom scoutingen uppstår problem eller oklarheter.

Beskrivning:

Patrullen leker land-hav-skepp-leken med temat ”Vem kan jag få hjälp av i scoutingen?”

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Annan plats Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag och de andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gå igenom hurudana personer det finns i kåren samt vilka andra personer från grannkårerna eller det övriga förbundet som patrullen råkar känna till. Häng upp lappar med dessa personers namn. Patrulledaren skriver därefter ut olika situationer, och spejarscouterna ställer sig vid den personens namn som de då skulle vända sig till. Exempelsituationer är bland annat ”det sker mobbning på kårlokalens gård”, ”Jag vill delta i en Spejardag” samt ”Jag äger ingen vintersovsäck”. Om den aktuella personen råkar vara på plats kan man istället för lappen ställa sig vid personen i fråga. Alternativt kan leken lekas på ett Twister-bräde, där varje färg symboliserar en viss person.

Lägg till tips

Bifoga