Spejarscouten lär sig ta hand om sig själv i olika situationer.

Valikko

Mitt eget välmående


Målsättning:

Spejarscouten lär sig ta hand om sig själv i olika situationer.

Beskrivning:

Patrullen identifierar möjligast många faktorer som påverkar en individs personliga välmående.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullmedlemmarna observerar sitt eget liv i en veckas tid, till exempel med hjälp av en dagbok där de noterar i alla fall mängden sömn och motion per dag samt sina matvanor.

Lägg till tips

Bifoga