Spejarscouten lär sig ta hand om sig själv i olika situationer.

Valikko

Vi planerar en hälsosam utfärd


Målsättning:

Spejarscouten lär sig ta hand om sig själv i olika situationer.

Beskrivning:

Patrullen planerar en utfärd och tar då i beaktande bland annat kost, uteliv, motion samt tillräcklig sömn. Spejarscouten vet vilka element en bra utfärd består av.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga