Spejarscouterna övar sig i växelverkan under den gemensamma avdelningsträffen. Lotsen leder övningarna, eller ber till exempel församlingens ungdomsarbetare leda kvällens program.

Valikko

Växelverkan på spejarscouternas gemensamma avdelningsträff


Målsättning:

Spejarscouterna övar sig i växelverkan under den gemensamma avdelningsträffen. Lotsen leder övningarna, eller ber till exempel församlingens ungdomsarbetare leda kvällens program.

Beskrivning:

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Annan plats Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Många relationsövningar kräver en vuxen eller professionell ledare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Relationsfärdigheter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Pausmaterialet innehåller en mängd användbara övningar som man kan utnyttja. Det lönar sig även att inleda passet med några lekar för att lätta upp stämningen. Kvällens program kan exempelvis handla om att lyssna på andra, jag-budskap eller ”båda vinner” - metoden.

Lägg till tips

Bifoga