Spejarscouten lär sig relationsfärdigheter och växelverkan.

Valikko

Växelverkan


Målsättning:

Spejarscouten lär sig relationsfärdigheter och växelverkan.

Beskrivning:

Patrullen verkar tillsammans så att varje patrullmedlem har en egen roll. Dessa kan utdelas till exempel då man lagar mat tillsammans, sätter upp tält eller städar kårlokalen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff Annan plats
Längd kokous
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Relationsfärdigheter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Rollerna delas ut på lappar som fästs i pannan på varje deltagare så att de inte själva kan se vad det står på deras egna lappar. Rollexempel är bland annat vacker, elak, hörselskadad, sjuk, intelligent, självbelåten. När lapparna delats ut börjar man behandla de andra enligt de roller som deras lappar beskriver. När den avtalade uppgiften är avklarad, diskuterar man upplevelsen. Hur kändes det, då alla skrek åt mig? Alternativt kan lapparna ha mera detaljerade beskrivningar så som ”var av samma åsikt som jag” eller ”ignorera mig”. Då situationen är över går patrullen tillsammans igenom alla lappar och diskuterar övningen. Hurudana känslor väckte den behandling man fick?

Patrullen delas upp i två grupper som börjar gå mot varandra från motsatta ändor av mötesutrymmet. Första gången bara passerar de varandra. Andra gången nickar man kort, följande gång säger man hej, därefter skakar man hand och sista gången kramar man varandra. Var går gränsen? Vilket känns bekvämt? Var går mina egna gränser?

De personliga gränserna kan även åskådliggöras med hjälp av följande övning: Stäng ögonen. Någon annan person börjar gå mot dig. När denne kommer för nära ger du ett tecken, och han stannar upp. Olika personer har olika stora personliga utrymmen, och det är inget fel i det

Vi respekterar varandras utrymmen. Patrullen kan också tillsammans diskutera varför finländarna rör varandra så lite som de gör. Om en främling till exempel råkar lägga sin hand på ens egen då han tar tag i ledstången i en buss drar man ju oftast själv bort handen. Det är förståeligt ifall beröring inte känns naturligt, men det hör samtidigt till människans grundbehov.

Lägg till tips

Bifoga