Spejarscouten lär sig relationsfärdigheter och växelverkan.

Valikko

Vi går en känslostig


Målsättning:

Spejarscouten lär sig relationsfärdigheter och växelverkan.

Beskrivning:

På kvällen då det är skumt/mörkt går patrullen en stig som patrulledare och lotsen byggt upp. Längs stigen finns olika upplevelser och utmaningar, under vilka de olika sinnena skärps.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff Annan plats
Längd kokous
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Relationsfärdigheter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Utmaningarna kan exempelvis vara olika fysiska övningar, eller uppgifter som kräver mod till exempel absailing eller olika terrängbanor. Även om man går stigen i grupp får varje deltagare en personlig upplevelse. Stigen avslutas med en avslappningsövning, varefter man dricker kvällste eller -kakao i lugn och ro. På plats finns även ledare som umgås med scouterna och diskuterar upplevelserna från känslostigen.

Lägg till tips

Bifoga