Spejarscouten lär sig relationsfärdigheter och växelverkan.

Valikko

Vi litar på varandra


Målsättning:

Spejarscouten lär sig relationsfärdigheter och växelverkan.

Beskrivning:

Patrullen gör övningar som bygger upp förtroende mellan dess medlemmar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff Annan plats
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Relationsfärdigheter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Det finns flera bra övningar bland Pauserna som det lönar sig att utnyttja.

Patrullmedlemmarna ligger på golvet i en rad så att följande person i raden alltid vilar sitt huvud på den föregåendes mage. Patrullmedlemmarna berättar turvis om sina känslor. Ledaren påbörjar meningar, till exempel ”Då Jag kom till mötet idag var jag...” eller ”Under utfärden förra veckoslutet kände jag mig...” som spejarscouterna får fylla på. Man får inte avbryta eller överrösta andra.

Man kan sitta i en ring, och patrullmedlemmarna berättar turvis om känslor de upplevt under den gångna veckan, till exempel ”Jag har matematikprov imorgon och är otroligt nervös.” De andra svarar genom att lyfta upp skyltar. På skyltarna kan det stå texter som ”Jag vet hur det känns.”, ”Jag skulle vilja höra mera.”, ”Jag skulle vilja krama dig.”. Man kan även använda webbspråk :) :( o/ <3.

Ställ er i en ring. Den som börjar säger till exempel ”Jag tycker om chokladglass.” Om någon av de övriga deltagarna också tycker om glass tar han den första personen i handen och säger i sin tur följande påstående och så vidare.

Lägg till tips

Bifoga