Spejarscouten börjar uppfatta sig själv som en del av kåren. Spejarscouterna bekantar sig med hur kåren fungerar.

Valikko

Vi bekantar oss med kårens organisation och medlemmar


Målsättning:

Spejarscouten börjar uppfatta sig själv som en del av kåren. Spejarscouterna bekantar sig med hur kåren fungerar.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med kårens organisation, spejarscoutavdelningen samt de för patrullen ännu obekanta kårledarna. Patrullen utreder kårens och dess avdelningars strukturer, exempelvis med hjälp av ett spel eller en lek.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen ser till att spejarscouterna har möjlighet att träffa kårens olika ledare under spelets gång. Lotsen hjälper patrulledaren att förbereda spelet samt uppfatta kårens organisation och känna igen de viktigaste ledarna. Lotsen informerar om eventuella idér och traditioner för hur kåren oftast brukar lära ut sin organisation.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vem bestämmer i kåren?

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga