Spejarscouten vet hurudana personer det finns i kåren samt hur kåren är organiserad.

Valikko

Vi bekantar oss med kårens organisation


Målsättning:

Spejarscouten vet hurudana personer det finns i kåren samt hur kåren är organiserad.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med kårens organisation exempelvis med hjälp av ett brädspel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att förbereda spelet samt uppfatta kårens organisation och känna igen de viktigaste ledarna. Lotsen informerar om eventuella idér och traditioner för hur kåren oftast brukar lära ut sin organisation.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vem bestämmer i kåren?

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi deltar i kårens stadgeenliga höst- eller vårmöte och ber om ordet en gång. Varje kår har under året minst ett stadgeenligt årsmöte. Även om explorerscouter inte har rösträtt i alla kårer, har alla yttranderätt på kårens möten. På årsmötet behandlas det gångna årets verksamhetsberättelse och bokslut, det kommande årets verksamhetsplan och budget samt val av personer till olika uppdrag. Vi bekantar oss med föredragningslistan i förväg och funderar över vilka saker som är intressanta för oss. Har man i budgeten skurit ned på något som berör oss explorerscouter? Finns alla explorerscoutevenemang med i verksamhetsplanens händelsekalender? Finns det en kandidat till något uppdrag som enligt oss inte passar för uppdraget? Finns det något annat ärende där vi är av annan åsikt än den som framförs i föredragningslistan? Vi funderar i förväg på att be om ordet och hur vi tar ställning till ärendena på föredragningslistan t.ex. angående explorerscouternas kommande verksamhet.

Lägg till tips

Bifoga