Spejarscouten behärskar de medborgarfärdigheter som hör till brandbekämpning och räddning.

Valikko

Brandkännedom


Målsättning:

Spejarscouten behärskar de medborgarfärdigheter som hör till brandbekämpning och räddning.

Beskrivning:

Spejarscouten vet vilka de största hoten mot hemmets brandsäkerhet är, lär sig hur viktig en brandvarnare är och kan handla rätt vid en eldsvåda i hemmet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att planera och förverkliga aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Brand och räddning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I början av mötet kan ni leta reda på information ur färdigt material. Vilka är de största riskfaktorerna för en eldsvåda beroende på hur spejarscouten bor? Hur borde man handla vid en eldsvåda i just den typens hus eller på kårlokalen?

I slutet av mötet kan ni hålla en liten brandövning på kårlokalen. Genom att använda sig av den information de just fått övar spejarscouterna sig för hur de ska handla om det börjar brinna på kårlokalen. Patrullen tar sig hukande ut från lokalen. Släck lamporna och använd en rökmaskin för att skapa stämning, om ni bara har tillgång till det. Eller gör övningen med förbundna ögon. Patrulledaren kontrollerar att spejarscoutgruppen handlar rätt och ger feedback efteråt.

Lägg till tips

Bifoga