Spejarscouten behärskar de medborgarfärdigheter som hör till brandbekämpning och räddning.

Valikko

Eldsvåda i patrullen


Målsättning:

Spejarscouten behärskar de medborgarfärdigheter som hör till brandbekämpning och räddning.

Beskrivning:

Spejarscouten funderar på bränder han kan möta på kårlokalen, på en utfärd eller hemma och på hur de kan släckas.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utomhus
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att planera och förverkliga aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Brand och räddning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Släckningsutrustning kan ni repetera med hjälp av ett memoryspel där släckningsredskapet och den typ av brand som släcks med det bildar ett par.

Exempel på teman: val av eldplats och i ordningsställande av en bra eldstad på en utfärd, gnistvaktens uppgifter, användning av kamin, fettbrand, elbrand och byggnadsbrand. Ni kan, ur material som skaffats på förhand, leta rätt på olika bränders släckningssätt och information om varför en viss brand släcks på just det sättet. Gör en stilig plansch, som alla kan ta med sig hem, om det ni fått reda på.

Lägg till tips

Bifoga