Spejarscouten behärskar de medborgarfärdigheter som hör till brandbekämpning och räddning.

Valikko

Släckning


Målsättning:

Spejarscouten behärskar de medborgarfärdigheter som hör till brandbekämpning och räddning.

Beskrivning:

Patrullen övar släckning under kontrollerade omständigheter. Den lokala brandkåren eller FBK hjälper säkert gärna. Dessutom övar patrullen att släcka en människa som brinner, släckning av en fettbrand och användning av pulversläckare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Annan plats Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att planera och förverkliga aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Brand och räddning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Räddningslag § 3: ” Det lokala räddningsväsendet ska sörja för upplysning och rådgivning inom räddningsväsendet samt vara sakkunnig i frågor som gäller räddningsväsendet.” Genom att ta kontakt med kommunens räddningsverk eller FBK får ni reda på vad för hjälp de kan erbjuda. Räddningsverken har en väldigt positiv inställning till upplysning.

Lägg till tips

Bifoga